Wdrożenia systemów informatycznych

InsERT to najpopularniejsza linia rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Stanowi kompleksowe narzędzie do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, oferując szeroki zakres funkcji, prostą obsługę oraz możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Symfonia to linia programów komputerowych, dedykowana do kompleksowej obsługi księgowości, finansów, sprzedaży, kadr i płac oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Programy Symfonia są popularne wśród polskich przedsiębiorstw dzięki swojej funkcjonalności, łatwości obsługi i możliwości dostosowania do specyficznych potrzeb biznesowych. Stanowią kompleksowe narzędzie informatyczne wspomagające efektywne zarządzanie firmą.

Główne cechy i moduły programu to:

Księgowość:

Symfonia zawiera zaawansowane moduły księgowe, umożliwiające prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z polskimi standardami i przepisami podatkowymi.

Finanse i Controlling:

Programy Symfonia pozwalają na zarządzanie finansami firmowymi, analizę danych oraz przygotowanie raportów i analizy wskaźników finansowych.

Sprzedaż i Magazynowanie:

Moduły sprzedażowe Symfonii umożliwiają efektywne zarządzanie procesami sprzedaży, fakturowanie, zarządzanie zamówieniami oraz kontrolę magazynu.

Kadry i Płace:

Symfonia obsługuje sprawy związane z zarządzaniem personelem, w tym rozliczenia płac, deklaracje ZUS, pit, ewidencję czasu pracy itp.

CRM (Customer Relationship Management):

W ramach Symfonii można również zarządzać relacjami z klientami, gromadzić dane o kontrahentach i prowadzić efektywną komunikację.

Elastyczność i Dostosowanie:

Programy Symfonia są elastyczne i można je dostosować do specyficznych potrzeb każdej firmy, co pozwala na efektywne zarządzanie zasobami.

Bezpieczeństwo i Zgodność z Przepisami:

Symfonia zapewnia bezpieczeństwo danych oraz spełnia wszelkie wymogi związane z przepisami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w Polsce.