Zasady przyjmowania zleceń i cennik

1. Klienci posiadający podpisane umowy na stałą obsługę informatyczną firm obsługiwani są w pierwszej kolejności w ramach ustalonych w umowie godzin i zasad obsługi.

2. Zgłoszenia dotyczące obsługi bez podpisanych umów wykonywane są w kolejności przyjęcia zgłoszeń i rozliczane według obowiązującej zasady: 
- praca serwisanta liczona jest co godzinę i zaokrąglana w górę,
- nie rozliczamy się z minut co oznacza, że każa rozoczęta interwencja to minimum 1 godzina pracy, 
- dojazd do Klienta na terenie Olsztyna kosztuje 50,00 pln netto, 
- dojazd do Klienta poza granicami miasta rozliczany jest wg. kilometrów przy założeniu, że 1km to 1,85 pln netto. Liczona jest droga do i od Klienta.

3. Godzina pracy serwisanta kosztuje 220,00 pln netto // w godzinach 8:00 do 16:00 // 

4. Godzina pracy serwisanta dla Klientów bez umowy na stałą obsługę informatyczną firm wykonywane z uwagi na awarię "w trybie ekspresowym" - 250,00 pln netto // w godzinach 8:00 - 16:00 //

5. Godzina pracy serwisanta po godzinach pracy firmy od poniedziałku do piątku - 250,00 pln netto + 50% gdy Klient ma umowę na stałą obsługę informatyczną firm, lub + 100% jeśli jej nie ma.

6. Godzina pracy serwisanta w weekendy 500,00 pln netto - zaokrąglane do pełnych godzin.

 

Cennik usług serwisu

Nazwa Cena
Godzina pracy serwisanta 220,00 pln netto
Godzina pracy programisty/grafika 280,00 pln netto
Konfigurowanie komputerów i urządzeń peryferyjnych – 1 r/h           220,00 pln netto
Konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – 1 r/h 220,00 pln netto
Testowanie, naprawa i konfiguracja drukarek - 1 r/h 250,00 pln netto
Testowanie i lokalizacja awarii (diagnostyka) – 1 r/h 180,00 pln netto
Instalacja sprzętu i opogramowania – 1 r/h 220,00 pln netto
Instalacja systemu operacyjnego i konfiguracja  250,00 pln netto
Klonowanie danych + konfiguracja 380,00 pln netto
Okablowanie i instalacja sieci komputerowej – 1 r/h 250,00 pln netto
Instalacja, naprawa kamer i monitoingu 280,00 pln netto
Naprawa sprzętu (nie uwzględnia ceny materiału) – 1 r/h od 220,00 pln netto
Instalacja systemu i/lub konfiguracja kolektorów/czytników 250,00 pln netto
   
Migracja systemu i danych (linux) 1500,00 pln netto
Okresowa konserwacja serwera 499,00 pln netto
   
Szkolenie i wdrażanie oprogramowania – 1 r/h 250,00 pln netto
   
Konserwacja / okresowy przegląd drukarki fiskalnej 220,00 pln netto
Odczyt modułu fiskalnego 350,00 pln netto
Laboratoryjny odczyt modułu fiskalnego 630,00 pln netto
Ustawienie nagłówka drukarki fiskalnej 120,00 pln netto 
DUPLIKAT ksiażki serwisowej drukarki fiskalnej posnet 140,00 pln netto
Utylizacja drukarki fiskalnej 99,00 pln netto
   
Odzyskiwanie danych od 600,00 pln netto
   
Budowa stron, sklepów i aplikacji dedykowanych wg wyceny i ustaleń


Nie obsługujemy Klientów indywidualnych!

Zapraszamy!