Zasady przyjmowania zleceń i cennik

1. Klienci posiadający podpisane umowy na stałą obsługę informatyczną firm obsługiwani są w pierwszej kolejności w ramach ustalonych w umowie godzin i zasad obsługi.

2. Zgłoszenia dotyczące obsługi bez podpisanych umów wykonywane są w kolejności przyjęcia zgłoszeń i rozliczane według obowiązującej zasady: 
- praca serwisanta liczona jest co godzinę i zaokrąglana w górę,
- nie rozliczamy się z minut co oznacza, że każa rozoczęta interwencja to minimum 1 godzina pracy, 
- dojazd do Klienta na terenie Olsztyna kosztuje 50,00 pln netto, 
- dojazd do Klienta poza granicami miasta rozliczany jest wg. kilometrów przy założeniu, że 1km to 1,85 pln netto. Liczona jest droga do i od Klienta.

3. Godzina pracy serwisanta kosztuje 180,00 pln netto // w godzinach 8:00 do 16:00 // 

4. Godzina pracy serwisanta dla Klientów bez umowy na stałą obsługę informatyczną firm wykonywane z uwagi na awarię "w trybie ekspresowym" - 250,00 pln netto // w godzinach 8:00 - 16:00 //

5. Godzina pracy serwisanta po godzinach pracy firmy od poniedziałku do piątku - 250,00 pln netto + 50% gdy Klient ma umowę na stałą obsługę informatyczną firm, lub + 100% jeśli jej nie ma.

6. Godzina pracy serwisanta w weekendy 500,00 pln netto - zaokrąglane do pełnych godzin.

 

Cennik usług serwisu

Nazwa Cena
Konfigurowanie komputerów i urządzeń peryferyjnych – 1 r/h           180,00 pln netto
Konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – 1 r/h 180,00 pln netto
Testowanie, naprawa i konfiguracja drukarek - 1 r/h 200,00 pln netto
Testowanie i lokalizacja awarii (diagnostyka) – 1 r/h 150,00 pln netto
Instalacja sprzętu i opogramowania – 1 r/h 180,00 pln netto
Instalacja systemu operacyjnego i konfiguracja  250,00 pln netto
Klonowanie danych + konfiguracja 350,00 pln netto
Okablowanie i instalacja sieci komputerowej – 1 r/h 200,00 pln netto
Instalacja, naprawa kamer i monitoingu 220,00 pln netto
Naprawa sprzętu (nie uwzględnia ceny materiału) – 1 r/h od 180,00 pln netto
Instalacja systemu i/lub konfiguracja kolektorów/czytników 220,00 pln netto
   
Migracja systemu i danych (linux) 1500,00 pln netto
Okresowa konserwacja serwera 420,00 pln netto
   
Szkolenie i wdrażanie oprogramowania – 1 r/h 230,00 pln netto
   
Konserwacja / okresowy przegląd drukarki fiskalnej 220,00 pln netto
Odczyt modułu fiskalnego 350,00 pln netto
Ustawienie nagłówka drukarki fiskalnej 120,00 pln netto 
   
Odzyskiwanie danych od 600,00 pln netto
   
Budowa stron, sklepów i aplikacji dedykowanych wg wyceny i ustaleń


Nie obsługujemy Klientów indywidualnych!

Zapraszamy!